Dom. de la Pépière

Marc Ollivier driver sammen med Remi Branger og Gwénaëlle Croix  Domaine Pepiere i Muscadet, ytterst i Loire. Her lager han både røde og hvite viner hvorav særlig de hvite har gitt ham internasjonal anerkjennelse. Han har til sammen ca 20 hektar med vinmaker, hvorav 12 hektar ligger nord i appellasjonen ved Chateau Thebaud, der jordsmonnet er granittholdig. Han har også 8 hektar lenger syd i området Clisson, hvor jordsmonnet er mer skiferholdig. Domainets fortrinn er de gamle vinstokkene som er mellom 40 og 80 år gamle, hvorav deler er nedarvet  mens øvrige er kjøpt i løpet av de siste årene. Pepieres holdning både i vinmarken og under vinmakingen er «hands off». Han følger nøye med i hele vekstsesongen og under vinmakingen og praktiserer hele veien minimal innblanding. Pepiere er økologisk sertifisert, men bruker også mange biodynamiske metoder.