Chateau Peybonhomme

Chateau Peybonhomme les Tour ligger i kommunen Cars rett sørøst for byen Blaye i Bordeaux. Her er det plantet 64 hektar med vinmark i åssidene ved Gironde. Jordsmonnet består hovedsakelig av svært kalkholdig leire og den naturlige balansen er opprettholdt av gress mellom rankene, nær beliggenhet til både skog og vann. Eiendommen drives av ekteparet Catherine og Jean-Luc Bossuet Hubert. Sammen med sine barn Guillame og Rachel, lager de også vin på Chateau La Grolet i Côtes du Bourg. På begge steder drives det etter biodynamiske prinsipper fritt for sprøytemidler, unaturlige ekstraksjonsmidler, chaptalisering, kultivert gjær eller med enzymbruk.