Barbacan

Barbacan er Angelo Sega og hans to sønner Luca og Matteo. De dyrker og høster hovedsakelig Nebbiolo, eller Chiavennesca som de lokale kaller den her, fra deres 7 hektar vinmarker i San Giacomo di Teglio i Valtellina, på grensen til Sveits i de italienske alpene. Alt arbeid utføres manuelt uten bruk av motoriserte hjelpemidler i vinmarkene. I kjelleren benyttes kun stedegen gjær, tålmodighet og noe ståltanker i tillegg til middels store fat. Alle vinmarkene ligger i bratte skråniger i sub-sonen Valgella og stokkenes alder varierer mellom 20-70 år, hovedsaklig beplantet med Chiavennesca, men her finner man også lokale druer som Rossola, Pignola, Bugnola, Negrera, Rossolina rosa og Chiavenneschino.... Jordsmonnet her består av skifer og sand og beplantningstettheten er stor.