Avant Garde Wines

Den første årgangen fra Avant Garde Wines ble produsert i 2014 og ble sluppet på markedet delvis i 2015 og delvis i 2016. Med inspirasjon fra folkene bak Swartland Revolution produseres vinene så naturlig som mulig. De driver også med eksperimentering der de tester forskjellige vinmakingsteknikker for å utforske og flytte grenser for hvordan man produserer vin. De produserer vinene blant annet i sement-egg som ble auksjonert bort under Swartland Revolution-smakingene i 2010 og 2011.Deres Solera-prosjekt kalt Smiley, der flere årganger og viner i ulike stiler blendes i en enkelt cuvé, har vist seg å være svært godt mottatt av markedet.