Scions of Sinai

Bernhard Bredell er det siste tilskuddet av unge, imponerende vinmakere i Sør-Afrika.

Scions of Sinai ble stiftet i 2016, og første årgang som ble produsert var i 2017.
Når man er oppvokst i familen Bredell, er ikke veien til vinmaking langt unna. Bredell-familien har historisk eid store deler av vinmark i det sørige Stellenbosch, og spesialiserte seg på produksjon av portvin.
I 2015 måtte Bredell-familien noe overraskende selge alt da det ikke lenger var bærekraftig økonomisk, og dette var spesielt et sjokk for unge Bernhard.
Han sluttet i sin dagjobb som vinmaker hos Winery of Good Hope, og bestemte seg for å leie små plotter med land i åssiden lokalt kalt for Sinai-Hills.
Her er det gamle bushwines som Bernhard har vokst opp rundt, og han ønsker å dra familiearven videre med kun å jobbe med vinplanter herfra.